Akıllı Tablet

BLOG

Tablet Uygulamaları ve Eğitime Katkısı

20 Haziran 2012

Eğitimde Tablet Uygulamaları

FATİH projesiyle birlikte tabletler ve uygulamalar artık sınıf içinde kullanılmaya başlandı. Uygulama geliştiriciler de eğitime yönelik uygulamalara hız vermeye başladı. Henüz yeni yeni kullanılmaya başlanan bu uygulamaların öğrenciler üzerindeki etkileri merak konusu olmaya devam ediyor. Acaba öğrenciler bu uygulamalardan olumlu mu etkilenecek ya da bu uygulamalar öğrencilerin derse yoğunlaşmasını azaltacak mı?
Sizlere 2010-2011 yılları arasında Amerika’da gerçekleştirilen bir pilot uygulamadan bahsedeceğiz. Bu çalışma Amerika’da geliştirilen bir matematik uygulamasının öğrenciler üzerindeki etkisinden bahsetmektedir. Pilotlama raporunu Türkçe’ ye çevirerek sizlere aktarıyoruz. Orijinal raporu okumak isteyenler buradan ulaşabilirler.

HMH Fuse Algebra Uygulaması  Riverside Pilotlama Sonuçları

Özet:

Amerika’nın Californa eyaletinde Riverside Unified School District ile ortak bir çalışma yürüten Houghton Mifflin Harcourt firması yeni bir eğitim anlayışı getiren HMH Fuse : Algebra I isimli bir iPAD uygulaması geliştirdi ve 2010-2011 eğitim yılı boyunca pilot uygulama gerçekleştirildi.

Pilot uygulama için Riverside’de bulunan Amelia Earhart Middle School seçildi. Basılı kitap kullanılarak klasik eğitim verilecek bir grupla, HMH Fuse Algebra uygulaması kullanarak eğitim verilecek bir grup olmak üzere mevcut öğrencilerden rastgele seçilmek suretiyle iki grup oluşturuldu. Sonuçlar etkileyiciydi: HMH Fuse Algebra uygulamasını kullanan öğrenciler daha iyi motive olmuşlardı, dikkatlerini derse daha çok yoğunlaştırabiliyorlardı ve matematik dersi konularına eğitim materyali olarak basılı kitap kullanan gruba oranla daha ilgili oldukları gözlendi. Öğrencilerin eğitim davranışlarındaki bu değişim, sene sonu ders notlarına da yansıdı ve yüksek notlar aldıkları görüldü.

Bu çalışma gösterdi ki; teknolojiyi eğitimde uygun bir şekilde kullanmak, öğrencilerin eğitim aktivitelerini doğrudan etkilemektedir.

Okullarda Kullanılan Teknolojinin Yükselişi

21. yy dünyasındaki öğrenciler, dijital teknoloji ile iç içe yaşamaktadır. Kendi ifadeleriyle günlerinin 10 saatten fazlasını cep telefonu, masaüstü/taşınabilir bilgisayarlar kullanarak ve Web gezintileri için harcamaktalar. Bu kullanım miktarları, son beş yıl içinde mobil bilgisayar özellikli ve internet erişimi olan İPod, MP3 müzik çalar, akıllı telefon ve tablet bilgisayar gibi cihazların kullanım oranının ciddi bir şekilde arttığını göstermektedir.

Eğitim camiası, öğrenciler arasındaki teknolojik cihaz kullanımı oranının bu şekilde olmasını, okullardaki eğitim teknolojisi kullanımı ile açıklamaktadır (multimedya cihazların kullanımı, genişbant internet kullanımı gibi). Sınıflarda kullanılan teknolojik cihazların artışı, yakın gelecekte mobil cihazların bütün okullar için ortak platform olarak kullanılacağı konusunda fikir vermektedir.

Eğitimde Teknolojinin Etkisi

Eğitimde reform hareketinde olan pek çok kişi, sınıflarda kullanılan teknolojinin büyümesinden bahsetse de dijital tabanlı program araştırmacıları karışık sonuçlarla karşılaşmışlardır. Dynerski’nin raporunda 2008 yılında teknoloji kullanımlarının, öğrencilerin öğrenme aktiviteleri üzerinde hatırı sayılır bir etkisi olmadığı belirtilmişken Cheung & Slavin ‘in 2011 araştırması matematikte eğitim teknolojisine olumlu bir etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır ama burada özellikle kapsamlı matematik programlarını denerken etkiler göreli olarak küçüktür.

Sınıflarda kullanılan teknolojiyi artırmanın öğrencilerin performansını artırmada tek başına etkili olmadığı çok açıktır. A.B.D eğitim departmanı (2010) tavsiyelerine göre sınıflara teknolojinin dâhil edilmesi amaca yönelik olmalı, hangi teknolojinin kurulacağı ve bu teknolojinin nasıl kullanılacağı enine boyuna düşünülmelidir. Eğitim teknolojilerinin başarısı sadece kullanılan teknik araçlara değil, aynı zamanda içeriğe bağlıdır ve etkili olmak istenirse yüksek kaliteli ve içeriği doygun dijital programlar kullanılmalıdır. (Foundation for Excellence in Education,2010).

HMH Fuse: Algebra 1

Houghton Mifflin Harcourt yeni mobil teknolojiyi güçlü bir müfredat programı ile birleştirip Apple iPAD kullanarak tam kapasiteli bir matematik eğitim uygulaması geliştirdi. Ipad’in tasarımı ve sahip olduğu dokunmatik ekran, sıradan dizüstü bilgisayarlara oranla pek çok gelişmiş işlev ve özelliğin kullanılmasına fırsat vermektedir. HMH Fuse: Algebra 1 uygulaması Ipad’in bütün fonksiyonlarını kullanacak şekilde tasarlanmış ve öğrencilere gelişmiş bir multimedya eğitim deneyimi sunmuştur.

HMH Fuse uygulaması ders programı içeriği, 400 ders videosu, pek çok interaktif araç, gerçek zamanlı sınavlar, not alabilme, konulara ilişkin grafikler gibi birçok özellikle zenginleştirilmiştir.

Earhart Middle School’da HMH Fuse Kullanımı

Okulun yeni teknolojilerle daha önce çalışmış olması ve öğretmenlerinin bu konuda iyi yönlendirilmiş olmaları başarılı bir deneyim için önemli idi. İlk başta öğrencilere sadece HMH Fuse uygulaması değil, Ipad üzerindeki her şey için tam erişim hakkı verilmesi kararlaştırıldı. Öğrencilere Ipad’lerini eve götürme, 7/24 kullanabilme, kendi müzik ve videolarını yükleme, istedikleri uygulamaları kurma hakkı verildi. Böylece HMH Fuse Algebra1 programına da istedikleri zaman istedikleri yerde ve herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan erişebilir oldular.

Ayrıca öğrencilere okul içerisinde ve dışında Wi-Fi kullanarak eğitim faaliyetleri veya kişisel işlemler için erişme izni verildi. Coleman’a göre: “öğrenciler ellerinden Ipad’i hiç düşürmedi, çünkü hayatlarının önemli bir parçası haline geldi”. Öğretmenlerden Sbur ve Davis de öğrencilerin cihazları tam olarak sahiplendiklerini ifade ettiler.

HMH Fuse ile Öğretimde değişiklik

Tahmin edileceği gibi, HMH Fuse ile çalışmak üzere rastgele seçilmiş olan öğrenciler ve onların velileri heyecanlıyıdı. Coleman HMH Fuse uygulaması kullanmanın bir yararını hemen keşfetti: HMH Fuse Algebra 1 velilere çocuklarına daha çok destek olabilmelerini sağlıyordu. Veliler konuyu bilmeseler bile videoları izleyerek yardımcı olabiliyorlardı.

Her yeni teknolojide olduğu gibi adaptasyon sürecinde öğrenciler gibi öğretmenlerin de sisteme alışması biraz zaman almış ancak zaman geçtikçe cihazlar ve uygulama çok daha rahat kullanılmaya başlanmıştır.

Öğretmenlerin HMH Fuse Algebra 1 kullanımında etkin stratejileri ve yöntemleri bulmaları çok zamanlarını almadığı ortaya çıkmıştır. Pilotlamada yer alan öğretmenler (Davis ve Sbur) Check it out Quiz’leri ve video özelliklerini düzenli kullanmaya başlamışlardır. Bunun yanında grafik özelliklerini ve Quadratic Explorer gibi araçları ve öğrencilerin kendi notlarını alıp bir yerde toplayabildikleri Know-it Notes aracını da kullanmaya başlamışlardır. “Değişik kaynakların sayfaları arasında boğuşmak yerine merak ettiğiniz bilgilere bir butona basma kolaylığı ile ulaşabilirsiniz” diyor Dan Sbur.

Öğretmenler, HMH Fuse uygulamasını kullanan öğrencilerin öğrenmeye daha yatkın olduğunu derse daha iyi motive olabildiklerini ve ders konularına daha ilgili olduklarını gördü. Okul müdürü Kells de HMH Fuse kullanılan iki sınıfta da farklılık gördüğünü söylüyor: “Öğrenciler öğretmenlerine ve derse karşı daha dikkatli idiler, problemleri çözüyorlar, notlarını alıyorlar ve gerekli tekrar çalışmalarını yapıyorlardı”. Öğretmen Dan Sbur’un ifadesine göre öğrenciler, HMH Fuse sayesinde öğrenme biçimlerini kendilerine göre özelleştirme fırsatı bulmuşlardı.

HMH Fuse: Algebra 1 öğrencilere sınıf harici ortamlarda öğrenme kabiliyeti kazandırdı, öğrencilerin okul dışı saatlerde bağımsız olarak daha çok çalışabildikleri gözlendi. Öğrenciler sınıfa geldiklerinde evde ders videolarını defalarca izlediklerini söylüyordu. Devamsızlık yapan öğrencilerin bile ders videolarını izleyip ödevleri yaptığı görüldü.

HMH Fuse ile Akademik Başarı

Öğretmenler HMH Fuse uygulamasını kullanan öğrencilerin geleneksel ders işleyen öğrencilere göre daha başarılı olduklarını gördü. Bu başarıdaki ilk gösterge ikinci yarıyılda HMH Fuse kullanan öğrencilerin uygulamayı kullanmayan öğrencilerden ortalama %10 daha başarılı skorlar aldıklarıydı.

Sbur ve Davis’e göre başarı aşamalı ve devamlı olmasına rağmen öğrencilerin ders performanslarındaki yükselme kısa zamanda gözlemlendi.

Don Sbur: “Yıl içinde 1 alan öğrenci olmadı ve bu gerçekten çok güzel. Öğrenciler gün geçtikçe daha odaklı ve daha motive olmuş durumdalar.” Yılsonunda öğrencilerin odaklanma durumu California Standart Tests (CST) skorlarına yansımış durumdadır.

HMM Fuse Raporu

Yukarıdaki istatistik 2011 CST skorlarını göstermekte ve uygulamayı kullanan öğrencilerdeki olumlu sonuçları yansıtmaktadır. Uygulamayı kullanan öğrencilerin %78’i testten iyi ve pekiyi derecelerini almışlardır. Bunun yanında klasik eğitim gören öğrencilerin sadece %59’u bu dereceleri alabilmişlerdir. Aradaki %19’ luk fark uygulamanın başarısını göstermektedir. Öğrenciler HMH Fuse programına rastgele seçilmeleri uygulamanın test skorları üzerindeki başarısının kanıtıdır.

HMH Fuse’dan Öğrenilenler

Önceki çalışmalar teknolojinin öğrenme deneyimi üzerinde az bir etkisinin olduğunu ortaya çıkarsa da Earhart Middle School’da yapılan bu çalışma teknoloji öğrenme sürecine doğru yerleştirildiğinde HMH Fuse Algebra’nın öğrencilerin matematik başarılarında önemli bir etkisini ortaya koymuştur. Principal Kell bu durumu şu sözleriyle noktalıyor; “Her ne kadar her şeyiyle istediğimizi alamasak da Fuse Algebra uygulaması birçok yönden başarılı olmuştur.”

Okulun teknolojiyi öğrencilerin sahipliğine vermesiyle birlikte, öğrenciler iPAD ve HMH Fuse uygulamasını hayatlarının bir bölümüne yerleştirmişlerdir. Öğrenciler boş zamanlarında iPAD lerini oyun veya eğlence amaçlı kullanabilecekken bu zamanlarda kendi kendilerine ders çalışmalarını yapmış, derslerine tekrar etmiş, dersi anlamadıkları zaman ders videolarını izlemiş ve notlar almışlardır.

Araştırma ekibi teknolojinin Matematik öğrenimini temel olarak değiştirme potansiyeli olduğu sonucunu çıkarmışlardır. Riverside’daki eğitmenler HMH Fuse uygulamasının öğrenme paradigmasını değiştirdiğini düşünmektedirler. Dan Sbur bu durumu şu şekilde açıklamaktadır: “Uygulama inanılmazdı. Öğrenciler öğrenme süreçlerinde daha motive ve sürecin daha içinde oldular çünkü artık kendilerine ait uygulamaları var. Bu klasik ders kitaplarına karşılık “benim kuşağım” etkisidir. Principal Kells de aynı duyguyu vurgulamaktadır: “Öğrencilerin tablet ile olan interaktif ilişkileri çok daha kişisel bir durum ve öğrenciler çok daha ilgili. Öğrencilere göre iPAD kullanımı çok normal ve çok daha anlaşılır.”

Yapılan pilot çalışma uygulamanın Matematik üzerinde olumlu sonuçlarını ortaya koymuştur. Uygulama sadece öğrencilerin ders içindeki öğrenme alışkanlıklarını değil aynı zamanda ders dışındaki öğrenme alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Uygulama öğrencilere derse farklı yaklaşımı getirmekle birlikte kendi öğrenim süreçlerini güçlendirmekte ve bu sürece çekmektedir. Bunun yanında öğretmenlere ise bu süreci yönlendirecek araçları ve imkânları sunmaktadır. Veliler de bu sürecin içine dâhil olarak öğrencilere derslerinde yardımcı olmaktadır.

Teknoloji ve mobil sistem sınıf içinde bu şekilde kullanılmaya başlamışken, araştırmacılar HMH Fuse ve iPAD gibi eğitimsel araçların eğitimdeki başarıya olan etkisini araştırmaya devam edeceklerdir. Teknolojinin basit olarak sınıf içine yerleştirilmesi önemli bir başarı getirmez. Fakat öğrenci performansının hangi teknolojide daha iyi olacağını ve bu durumları değerlendirmek verimli eğitim çözümleri için önemlidir. Eğitmenlerin ve kurum yöneticilerinin; yeni dijital eğitim araçları ve teknolojinin eğitim üzerindeki uzun vadeli ve büyük etkilerini görmeleri en önemli noktadır. HMH Fuse’un Riverside’daki pilotlaması teknolojideki potansiyeli ortaya koysa da daha fazla araştırma ve çalışma gerekmektedir.

Referanslar:

 • Bergmann, J., & Sams, A. (2011, November). How the flipped classroom was born. The Daily Riff Online. Retrieved from http://www.thedailyriff.com/articles/how-the-flipped-classroom-is-radically-transforming-learning-536.php
 • Drijvers, P., Boon, P., & van Reeuwijk (2000). Algebra and technology. In P. Drijvers (Ed.) Secondary Algebra Education, (pp. 179-202). Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers.
 • Cheung, A. C. K., Slavin, R. E. (2011, July). The effectiveness of educational technology applications for enhancing mathematics achievement in K-12 classrooms: A meta-analysis. Baltimore, MD: Johns Hopkins University, Center for Data-Driven Reform in Education.
 • Dynarski, M., Agodini, R., Heaviside, S., Novak, T., Carey, N., Campuzano, L., et al.(2008). Effectiveness of reading and mathematics software products: Findings from the first student cohort. Washington, D.C.: U.S. Department of Education, Foundation for Excellence in Education (2010). Digital learning now! Washington D.C.: Author.
 • Gray, L., & Lewis, L. (2009). Educational Technology in Public School Districts: Fall 2008 (NCES 2010–003). Washington, DC: U.S. Department of Education.
 • Johnson, L., Smith, R., Levine, A., and Haywood, K., (2010). 2010 Horizon Report: K-12 Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium
 • Murray, O. T., & Olcese, N. R. (2011). Teaching and learning with the iPad, ready or not? Tech Trends, 55, 42-48.
 • National Council of Teachers of Mathematics. (2009). Principals and standards for school mathematics. Author
 • Provasnik, S., Gonzales, P., and Miller, D. (2009). U.S. Performance Across International Assessments of Student Achievement: Special Supplement to The Condition of Education 2009 (NCES 2009-083). Washington, DC:, U.S. Department of Education.
 • Rideout, V. J., Foehr, U. G., & Roberts, D. F. (2010). Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds: A Kaiser Family Foundation Study. Menlo Park, CA: The Henry J. Kaiser Family Foundation
 • U.S. Department of Education, Office of Educational Technology. (2010). Transforming American Education: Learning Powered by Technology. Author: Washington, D.